Nové poznatky o vlivu znečištěného ovzduší na zdraví populace

Nové poznatky o vlivu znečištěného ovzduší na zdraví populace

Thu Nov 09 10:00:00 CET 2017

MUDr. Radim Šrám, DrSc. z Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR

přednese v rámci Týdne vědy a techniky

 

přednášku s názvem

 

Nové poznatky o vlivu znečištěného ovzduší na zdraví populace

 

v pondělí 6. 11., od 12:00 do 16:30

Schola Humanitas, Ukrajinská 379, Litvínov

a

ve čtvrtek 9. 11., od 10:00

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v ČB, J. Boreckého 27, České Budějovice

 

Přednášky budou informovat o výsledcích výzkumu vlivu znečištěného ovzduší na novorozence, jeho vlivu na centrální nervovou soustavu a možnosti využití biomarkerů pro hodnocení rizika. Výzkum je součástí projektu QUALITAS – výzkumný program „Kvalitní život ve zdraví i nemoci“ Strategie AV21.

Na tyto přednášky není nutná rezervace.

Více informací o Týdnu vědy a techniky Akademie věd ČR naleznete zde.