Aktuality

Konference a workshopy – pořádané v Praze za podpory Evropské unie a Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

    Regeneration, Plasticity, Protection (Dr. James Fawcett) – 10.–11. 1. 2017
    DRG Injection Workshop (Dr. Menghon Cheah) – 28. 2. 2017

V rámci projektu Centrum rekonstrukčních neurověd CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419) za podpory Evropské unie a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se na přelomu února a března 2017 v Ústavu experimentální medicíny AV ČR v Praze konal dvoudenní workshop, na kterém přednášeli odborníci z JOHN VAN GEEST CENTRE FOR BRAIN REPAIR. Toto centrum spadá pod Oddělení klinických neurověd na Universitě v Cambridge.

 

DRG INJECTION WORKSHOP (DR. MENGHON CHEAH)

Menghon Cheah, PhD MRSB na workshopu detailně popsal operační techniku pro injekci virových vektorů do DRG potkana v cervikální (C6, C7) a lumbální oblasti (L3-5). Přednáška byla následovaná praktickým cvičením a jejím hlavním přínosem bylo okamžité zavedení nové metodiky na pracovištích Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod a Oddělení tkáňových kultur a kmenových buněk Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

    Perineuronal net treatments for memory loss (Dr. Sujeong Yang) – 2. 3. 2017

V rámci projektu Centrum rekonstrukčních neurověd CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419) za podpory Evropské unie a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se na přelomu února a března 2017 v Ústavu experimentální medicíny AV ČR v Praze konal dvoudenní workshop, na kterém přednášeli odborníci z JOHN VAN GEEST CENTRE FOR BRAIN REPAIR. Toto centrum spadá pod Oddělení klinických neurověd na Universitě v Cambridge.

 

PERINEURONAL NET TREATMENTS FOR MEMORY LOSS (DR. SUJEONG YANG)

Přednáška se týkala výzkumu krátkodobé a dlouhodobé paměti a vlivu perineuronálních sítí na její formování. PNN byly destruované pomocí chondrotinázy-ABC, která rozvolňuje řetězce chondroitinu, kde bylo prokázáno zlepšení paměťových schopností u testovaných jedinců. Zmíněn byl vliv sulfatace chondroitinu na chondroitin-4-sulfát a chondroitin-6-sulfát, kde 6-O-sulfatace se vyskytuje v juvenilním mozku a 4-O-sulfatace se vyskytuje v dospělém mozku, kde inhibuje tvorbu nových synapsí.

Hlavním přínosem této přednášky bylo prokázání vlivu PNN na neuronální funkce, v načrtnutí budoucích možností výzkumu paměti a možném způsobu léčby některých neurálních onemocnění pomocí různých modifikací PNN.

    Newsletters