Oddělení projektové podpory a technologického transferu

Oddělení projektové podpory a technologického transferu

Oddělení projektové podpory a technologického transferu

 

 

Vedoucí: Ing. Jan Prokšík

Tel.: +420 241 063 633

 

 Vyhledává a vyhodnocuje aktuální příležitosti pro předkládání nových projektových návrhů v rámci dotačních programů ČR, EU i zahraničních bilaterálních

- zajišťuje metodickou podporu vědeckým týmům při přípravě, realizaci a pro odbobí udržitelnosti projektů
- zajišťuje administrativní kapacity pro realiazci a pro období udržitelnosti vybraných projektů a programů
- plní roli centra technologického transferu ÚEM (např. program GAMA – TAČR a dal.)
- zastupuje ÚEM ve vybarných asociacích a klastrech, např. CzechBio
- plní roli Legal entity authorised representative (LEAR) v programech Evropské komise

 

Zástupce vedoucího oddělení:
Ing. Zuzana Kodymová
E-mail: zuzana.kodymova@biomed.cas.cz
Tel.: +420 241 063 633

Pracovníci:
Ing. Jan Prokšík
Ing. Zuzana Kodymová
Ing. Petra Nejezchlebová
Mgr. Markéta Nováčková
Ing. Jan Tomanec