Oddělení projektové podpory a technologického transferu

Oddělení projektové podpory a technologického transferu

Oddělení projektové podpory a technologického transferu

 

 

Vedoucí: Ing. Jan Prokšík

Tel.: +420 241 063 633

 

 Vyhledává a vyhodnocuje aktuální příležitosti pro předkládání nových projektových návrhů v rámci dotačních programů ČR, EU i zahraničních bilaterálních

- zajišťuje metodickou podporu vědeckým týmům při přípravě, realizaci a pro odbobí udržitelnosti projektů

- zajišťuje administrativní kapacity pro realiazci a pro období udržitelnosti vybraných projektů a programů

- plní roli centra technologického transferu ÚEM (např. program GAMA – TAČR a dal.)

- zastupuje ÚEM ve vybarných asociacích a klastrech, např. CzechBio

- plní roli Legal entity authorised representative (LEAR) v programech Evropské komise

 

Pracovníci:

Ing. Jan Prokšík

Ing. Zuzana Kodymová

Ing. Petra Nejezchlebová

Ing. Jan Tomanec