Probíhající

Probíhající

Název: Upgrade průtokového cytometru (sorteru) BD FACSAria I
Lhůta pro podání nabídek: 24. 8. 2017 do 10:00 hodin

 

Název: Ostatní laboratorní vybavení pro projekt NEURORECON
Lhůta pro podání nabídek: 11. 7. 2017 do 10:00 hodin

 

Název: Dodávka mikroskopů pro projekt NEURORECON
Lhůta pro podání nabídek: 11. 7. 2017 do 13:00 hodin