Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zve na přednášku Carbon, iron and silver based nanomaterials for environmental and biomedical technologies kterou přednese Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. Regional Centre of Advanced Technologies and Materials, Olomouc úterý 5. ...
Dne 10. 11. 2017 se konal Den otevřených dveří Ústavu experimentální medicíny AV ČR, pořádaný v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. ...
Mgr. Tereza Červená, Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D. a RNDr. Pavel Rössner získali ocenění “Best Presentation Award” za přednášky, se kterými vystoupili na celosvětovém kongresu společností pro mutagenezu zevním prostředím (12th International Conference on Environmental Mutagens; http://www. ...
7. 11. 2017 jsme se účastnili kariérního dne ve vědě a výzkumu – "MayDay Career Day" v Brně v prostorách univerzitního kampusu ve Středoevropském technologickém institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU), který se konal v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky. ...
Ústav experimentální medicíny AV ČR si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří pořádaný v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR v pátek 10. 11. 2017 Bude možné vyslechnout přednášky a zúčastnit se exkurzí na věděckých pracovištích. Od 27. 9. je možná rezevace na www.biomed.cas. ...
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. z Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR přednese v rámci Dne Nanotechnologií, Týdne vědy a techniky přednášku s názvem Je třeba se obávat nanotechnologií a nanočástic? ve čtvrtek 9. 11. ...
MUDr. Radim Šrám, DrSc. z Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR přednese v rámci Týdne vědy a techniky přednášku s názvem Nové poznatky o vlivu znečištěného ovzduší na zdraví populace v pondělí 6. 11. ...
MUDr. Pavel Vodička, CSc. z Oddělení molekulární biologie nádorů Ústavu experimentální medicíny AV ČR přednese v rámci Týdne vědy a techniky přednášku s názvem Kolorektální karcinom – prevence, diagnostika a léčba ve středu 8. 11. ...
Archív novinek