Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

12.–18. 3. 2018 se koná akce pro veřejnost Týden Mozku. Jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který již podevatenácté pořádá Akademie věd České republiky. Akce je součástí tzv. ...
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku s názvem Hyperinsulinemia in the progress of obesity, diabetes and ageing kterou přednese Chen Chen, MD, PhD Professor of Endocrinology and Physiology School of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine The University of Queensland, Australia Přednáška se ...
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku s názvem The role of GABAB receptors in mechanisms of tinnitus kterou přednese Mgr. Bohdana Hrušková, Ph.D. Oddělení neurofyziologie sluchu, ÚEM AV ČR Přednáška se koná ve čtvrtek 1. března 2018 od 14 hod. ...
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zve na přednášku Carbon, iron and silver based nanomaterials for environmental and biomedical technologies kterou přednese Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. Regional Centre of Advanced Technologies and Materials, Olomouc úterý 5. ...
Dne 10. 11. 2017 se konal Den otevřených dveří Ústavu experimentální medicíny AV ČR, pořádaný v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. ...
Mgr. Tereza Červená, Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D. a RNDr. Pavel Rössner získali ocenění “Best Presentation Award” za přednášky, se kterými vystoupili na celosvětovém kongresu společností pro mutagenezu zevním prostředím (12th International Conference on Environmental Mutagens; http://www. ...
7. 11. 2017 jsme se účastnili kariérního dne ve vědě a výzkumu – "MayDay Career Day" v Brně v prostorách univerzitního kampusu ve Středoevropském technologickém institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU), který se konal v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky. ...
Ústav experimentální medicíny AV ČR si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří pořádaný v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR v pátek 10. 11. 2017 Bude možné vyslechnout přednášky a zúčastnit se exkurzí na věděckých pracovištích. Od 27. 9. je možná rezevace na www.biomed.cas. ...
Archív novinek