Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Zavedení preventivních opatření proti šíření COVID-19 (aktualizováno 28.9.2020)

Aktualizováno 28. 9. 2020

Vážení,

s cílem zajistit bezpečí pro všechny zaměstnance ÚEM AV ČR a zajistit bezproblémový chod ústavu vydává ředitelka ÚEM AV ČR tento pokyn:

Každý zaměstnanec ÚEM AV ČR, včetně externích spolupracovníků / návštěv, je povinen:

  • Nosit řádně nasazenou roušku/respirátor (viz obrázek níže) ve všech vnitřních prostorách ÚEM AV ČR, v prostorách jídelen, včetně kavárny. Výjimku tvoří kanceláře, které nejsou sdíleny více osobami.
  • Provést řádnou dezinfekci rukou při vstupu do budovy.
  • V případě projevů virového onemocnění (tzn. zvýšená teplota, rýma, kašel, bolest hlavy, bolest kloubů, celková slabost a schvácenost, popřípadě jiné projevy virového onemocnění) zůstaňte doma a informujte o této skutečnosti své nadřízené, se kterými se domluvíte na dalším postupu.
  • V případě, že se u osoby ve Vašem okolí (se kterou jste byli v přímém kontaktu) prokázalo onemocnění covid-19, zůstaňte doma po dobu inkubační doby tzn. 14 dnů, informujte svého nadřízeného a domluvte se na dalším postupu. Informujte také všechny své spolupracovníky, se kterými jste byli v téže době v kontaktu (tzn. méně než 3 dny od prokázání onemocnění u osoby z Vašeho okolí). Tito kolegové pak informují své nadřízené a zůstanou po dobu inkubační doby doma na home office (tzn. 14 dnů)
Dále je s účinností od 29. 9. 2020 omezen vstup všem osobám, které nejsou zaměstnanci ÚEM AV ČR (návštěvy, dodavatelé apod.) do vnitřních prostor ústavu.
 
V souvislosti s tím apelujeme na všechny zaměstnance ÚEM AV ČR, aby důsledně zavírali vstupní dveře zabezpečené elektronickým zámkem (kartou). Děkujeme
 
facemask-1

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230