Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Preventivní opatření proti šíření COVID-19

Publikováno 28. 09. 2020

Aktualizováno 28. 9. 2020

Vážení,

s cílem zajistit bezpečí pro všechny zaměstnance ÚEM AV ČR a zajistit bezproblémový chod ústavu vydává ředitelka ÚEM AV ČR tyto pokyny:

S účinností od 29. 9. 2020 je omezen vstup všem osobám, které nejsou zaměstnanci ÚEM AV ČR (návštěvy, dodavatelé apod.) do vnitřních prostor ústavu.

Každý zaměstnanec ÚEM AV ČR je povinen:

  • Nosit řádně nasazenou roušku/respirátor (viz obrázek níže) ve všech vnitřních prostorách ÚEM AV ČR, v prostorách jídelen, včetně kavárny. Výjimku tvoří kanceláře, které nejsou sdíleny více osobami.
  • Provést řádnou dezinfekci rukou při vstupu do budovy.
  • V případě projevů virového onemocnění (tzn. zvýšená teplota, rýma, kašel, bolest hlavy, bolest kloubů, celková slabost a schvácenost, popřípadě jiné projevy virového onemocnění) zůstat doma a informovat o této skutečnosti své nadřízené, kteří rozhodnou o dalším postupu.
  • V případě, kdy byl zaměstnanec v přímém kontaktu s osobou, u které se prokázalo onemocnění covid-19, je taktéž povinen zůstat doma po dobu inkubační doby tzn. 14 dnů, informovat své nadřízeného a domluvit se na dalším postupu. Kromě toho je zaměstnanec povinen informovat všechny své spolupracovníky, se kterými byl v téže době v kontaktu. Tito kolegové pak informují své nadřízené a zůstanou po dobu inkubační doby doma na home office (tzn. 14 dnů).

 

facemask

 

 
 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230