Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Preventivní opatření proti šíření COVID-19

Aktualizováno 02. 07. 2021

V návaznosti na Mimořádné opatření MZČR a za účelem zajištění bezpečného pracovního prostředí, vydává ředitelka ÚEM následující pokyn:

Ve všech vnitřních prostorech ÚEM platí povinnost:

  • mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (tzn. třídy FFP2 / KN 95 / FFP3),
  • použít dezinfekci rukou při vstupu do budovy

Do odvolání platí zákaz vstupu do vnitřních prostor ÚEM v případě:

  • pociťujete-li příznaky virového onemocnění (tzn. zvýšená teplota, rýma, kašel, bolest hlavy, bolest kloubů, celková slabost a schvácenost, aj.) nebo se tyto příznaky objevily u jiného člena společné domácnosti a to po dobu 14 dnů od prvotních příznaků,
  • přímého kontaktu s osobou aktuálně pozitivně testovanou na COVID-19, a to po dobu 14 dnů od posledního kontaktu s touto osobou nebo po dobu nařízené karantény Krajskou hygienickou stanicí,
  • pozitivního testu na COVID-19 a to po dobu nařízené karantény Krajskou hygienickou stanicí nebo do ukončení léčby, minimálně však 14 dnů.

NOVĚ

Zaměstnanci a návštěvníci ÚEM, kteří v nedávné době pobývali v zahraničí, jsou povinni absolvovat PCR/antigenní test (dle aktuálního opatření MZČR). Před vstupem do budovy jsou povinni se prokázat negativním výsledkem testu svému nadřízenému (návštěvy se prokazují zaměstnanci ÚEM, se kterým mají sjednanou schůzku).

Výše uvedená opatření vycházejí převážně z Mimořádných opatření MZČR a vládních nařízení (více na https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/). V případě, že dojde ke zpřísnění / rozvolnění těchto nařízení (opatření), upozorňujeme, že platí aktuálně vydaná vládní nařízení (opatření).

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230