Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Přípravy festivalu Týdne vědy a techniky jsou v plném proudu

Publikováno 14. 10. 2020

Navzdory Covidu a vládním opatřením jedeme dál

Nosíme ROUŠKY, dodržujeme ROZESTUPY a zásady hygieny RUKOU!
 
Připravujeme pro Vás cyklus zajímavých videoprezentací. Tentokrát s MUDr. Pavlem Vodičkou, CSc. a kolegy ze Střediska společných činností AV ČR.  Nenechte si ujít přednášku našeho špičkového vědce na téma - Výzkum nádorů tlustého střeva a konečníku aneb minulost, přítomnost a budoucnost, která bude zařazena do hlavního cyklu přednášek z Národní.
 
Anotace přednášky:
 

Zhoubné novotvary jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Mezi nimi je druhým nejčastějším typem nádoru tzv. kolorektální karcinom (CRC) – laicky nádor tlustého střeva a konečníku. Ještě nedávno byl CRC, co se týče statistik, nejčastějším typem nádoru v České republice. Avšak díky prevenci, moderní diagnostice a léčbě se daří tyto smutné statistiky postupně vylepšovat. Svůj zásadní podíl na tom má i věda. Nebýt základního a klinického výzkumu, nic z toho by dnes nebylo. Před 130 lety lidé nemohli přesně vědět, kdo podlehl rakovině a kdo jinému onemocnění. Nebyly rentgeny, natož jiné zobrazovací metody. Nedělaly se biopsie. O rakovině se obecně vědělo velmi málo. To, že se dříve umíralo na „stáří“, zatímco dnes se umírá na rakovinu, můžeme chápat jako úspěch vědy a moderní medicíny. Vědci usilovně pracují na objevování nových, rychlejších diagnostických postupů, které by tuto nemoc odhalily včas, protože právě čas hraje v případě zhoubných nádorů zásadní roli – zejména co se týče prognózy, účinnosti léčby a kvality života pacientů. I přes současný pokrok je téměř polovina pacientů diagnostikována s pokročilými stádii CRC. 

Za 130 let udělala věda v této oblasti obrovský pokrok. Svůj podíl na tom má i Ústav experimentální medicíny AV ČR, zejména Oddělení molekulární biologie nádorů, které již 20 let zkoumá molekulární charakteristiky nádorových onemocnění. V rámci těchto studií vědci pracují na molekulárně - epidemiologické úrovni s cílem identifikovat biologické ukazatele zvýšené predispozice vůči nádorovému onemocnění, včasné diagnostiky, individuální odpovědi na protinádorovou léčbu a dlouhodobé prognózy. Výzkumný tým se dlouhodobě věnuje právě výzkumu CRC. Pracoviště rovněž rozvíjí koncept neinvazivních postupů při záchytu a charakterizaci onemocnění (tzv. liquid biopsy). Poslední desetiletí byla naplněna diskuzemi o hlavních etiologických faktorech, zda jsou primárním důvodem vzniku onemocnění faktory genetické, nebo zda se více uplatňují faktory životního stylu či životosprávy. Je velmi racionální předpokládat, že komplexní souhra faktorů genetických, epigenetických, vlivu prostředí vč. mikroprostředí a životního stylu vytváří unikátní obrazec etiologických faktorů pro každého jedince. Uvedené faktory byly velmi názorně analyzovány v práci Murphy et.al. Mol Aspects Med. Oct 2019.

Jak vypadal výzkum nádorů v minulosti, na čem pracují vědci dnes a co lze očekávám v dohledné budoucnosti? To a mnohem víc se dozvíte na přednášce uznávaného vědce MUDr. Pavla Vodičky, CSc. – nominovaného Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR na „Cenu ministra zdravotnictví“ za rok 2020. 

Fotostory z natáčení TVT

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230