Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

MŠMT finančně podpoří výzkumný projekt ÚEM AV ČR

Publikováno 23. 11. 2020

Ústav experimentální medicíny AV ČR se začátkem letošního roku zapojil do mezinárodního výzkumného projektu iniciativy The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) .

Jedná se o největší celosvětovou výzkumnou iniciativu, podporující výzkum neurodegenerativních onemocnění, zejména demence, Alzheimerovy choroby či Parkinsonovy nemoci. Základním cílem iniciativy je nalézt způsoby včasné diagnózy a léčby těchto onemocnění, které by zmírnily sociální a ekonomické dopady pro pacienty, jejich rodiny a zdravotnický systém.

V rámci výzvy „ Multinational Research Projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases“ (v překl. Nadnárodní výzkumné projekty personalizované medicíny pro neurodegenerativní nemoci) bylo předloženo celkem 163 mezinárodních projektů se zapojením výzkumných týmů z 23 zúčastněných států. K financování bylo doporučeno 18 projektů, z nich 4 s českou účastí. V silné mezinárodní konkurenci uspěly projekty Ústavu experimentální medicíny AV ČR, Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Z prostředků MŠMT je na tyto projekty nově alokována částka 30 milionů korun.

V rámci projektu ADAIR se vědci zaměřili na výzkum vlivu znečištěného ovzduší na rozvoj této vážné nemoci. Projekt ADAIR (Alzheimer’s Disease and AIR pollution) představuje mezinárodní spolupráci odborníků z řad neurovědců, epidemiologů, genetiků, ale také informatiků a zástupců neziskových organizací.

Odkaz na oficiální stránky projektu ADAIR
Odkaz na oficiální stránky projektu JPND

jpnd2

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230