Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

29. 11. 2018 Přednáška Doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

Možnosti optického zobrazování in vivo

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku s názvem

Možnosti optického zobrazování in vivo

kterou přednese

Doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

IKEM; Ústav biofyziky a informatiky, 1 . lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Přednáška má za cíl ukázat základní principy optického zobrazování, a to bioluminiscence a fluorescence. V závěru přednášky ukáže možné aplikace s důrazem na in vivo experimenty.

 

Přednáška se koná ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 14 hod.       
v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR, v. v. i.

 

Doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

1992-1999 České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická ;Specializace: Radioelektronika, Biomedicicínské inženýrství
1999-2006 Ph.D. studium na 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Obor: Biofyzika
2016 Habilitace na docenta v oboru lékařská biofyzika, na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
2017 Proděkan pro vědu a výzkum na fakultě Zdravotních studií Technické univerzity v Liberci

Zaměstnání:

1999 AVČR, FGU
2000-2006, 2009-2011 Centrum Buněčné terapie a tkáňových náhrad
2000-2006, 2008 - současnost IKEM
2006-2008 Imaging Research Labs, Robarts Research Institute, London, ON, Kanada, Postdoktorandské stipendium
2011 - současnost Ústav biofyziky a informatiky, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

Publikace:

Autor nebo spoluautor 58 publikací s impakt faktorem, 3 kapitol v knihách, 1 skripta (Beneš J, Jirák D, Stránský P, Vítek F. Základy lékařské biofyziky, Karolinum 2011,), 2 učebnic (Beneš J, Jirák D, Vítek F. Základy lékařské fyziky. Karolinum 2015; Jirák D, Vítek F. Basics of Medical Physics. Karolinum 2018).

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230