Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

27. 8. 2018 Přednáška RNDr. Pavel Rössner, Jr. Ph.D.

Nanotoxikologie jako nedílná součást rozvoje nanotechnologií

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku,

která se koná v rámci letní školy na téma „Nanomateriály a životní prostředí“,

s názvem

Nanotoxikologie jako nedílná součást rozvoje nanotechnologií

kterou přednese

RNDr. Pavel Rössner, Jr. Ph.D. 

Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Přednáška se koná v pondělí 27. srpna 2018 od 9:30 hod
v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR, v. v. i.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230