Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

27. 8. 2018 Přednáška Mgr. Táňa Brzicová

Nanobezpečnost

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku,

která se koná v rámci letní školy na téma „Nanomateriály a životní prostředí“,

s názvem

Nanobezpečnost

kterou přednese

Mgr. Táňa Brzicová

Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Přednáška se koná v pondělí 27. srpna 2018 od 12:30 hod.  
v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR, v. v. i.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230