Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Prague Membrane Discussions

Další z řady setkání vědců zabývajících se strukturou a funkcí biomembrán

Dne 24. 11. 2016 proběhlo na půdě Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., další z řady jednodenních mezioborových setkání vědců zabývajících se strukturou a funkcí biomembrán, pořádaných v rámci neformálního diskusního fóra Prague Membrane Discussions. Setkání jsou organizována týmy Marka Cebecauera (ÚFCH JH), Jana Malínského (ÚEM) a Kvida Stříšovského (ÚOCHB) s cílem podpořit otevřenou diskusi odborníků řešících společnou problematiku z různých úhlů pohledu, spolupráci různě metodicky specializovaných vědeckých pracovišť apod. V Tyrkysové posluchárně ÚEM se tentokrát sešlo na 40 vědců, kteří diskutovali pět konkrétních témat, jejichž pojítkem bylo využití fluorescenční mikroskopie při studiu funkčních projevů plasmatické membrány. Příští setkání se uskuteční v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i., dne 9. března 2017.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230